Изотермалдык колориметриялык нуклеин кислотасын аныктоочу детектор

  • ND300

    ND300

    Нуклеин кислотасын тез аныктоо технологиясынын жаңы мууну Колориметриялык изотермалдык нуклеин кислотасын аныктоо технологиясы - тез, тез, интуитивдик жана Сапаттуу нуклеин кислотасын аныктоону камсыз кыла турган, тез арада табуу талабы үчүн Недербио тарабынан өз алдынча иштелип чыккан нуклеин кислотасын аныктоонун жаңы технологиясы. натыйжалары.