Ашказан-ичеги-карын ооруларын өндүрүүчүлөр жана жабдуучулар - Кытай ашказан-ичеги-карын жол фабрикасы