Түрлөрдүн идентификациясын өндүрүүчүлөр жана жабдуучулар - Кытай түрлөрүн идентификациялоо фабрикасы