Чечимдерди өндүрүүчүлөр & Жабдып туруучулар - Кытай Чечимдери Фабрикасы

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV)  Detection Total Solution

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) аныктоо Жалпы чечим

    Компания тарабынан өз алдынча иштелип чыккан нуклеин кислотасын тез табуунун жаңы мууну болгон ASEA технологиясы - бул так, жөнөкөй жана тез нуклеин кислотасын тез аныктоо технологиясы, ал "үлгүлөрдөн натыйжаларга" чейинки процессти 35 мүнөттө бүтүрүп, нуклеин кислотасын аныктоону "саат деңгээлинен" мүнөт деңгээлге чейин бир кыйла жакшыртуу.